Bydžovský Bohuslav,

dlouholetý funkcionář a osobnost, která se zasloužila

o rozvoj sportu v Horním Slavkově.

Narodil se dne 9.4.1922 v Obřiství okr. Mělník. Po absolvování základní školy vystudoval Obchodní

akademii v Berouně. Po zalidňování Sudet se roku 1946 přestěhoval do Bečova nad Teplou, kde

pracoval jako předseda v družstvu Elektro Bečov. Zde se zasadil o rozvoj sportu, především

pak fotbalu. Byl jeho aktivním hráčem, nejvíce se objevoval  na postu obránce. Rád měl i zimní

sporty. Účastnil se Dukelského závodu a také  jako cvičenec nevynechal dvě spartakiády.

V padesátých letech se začaly projevovat jeho funkcinářské vlastnoti.

V tehdejší Tělovýchovné jednotě TJ Slavoj Bečov nad Teplou se stal jejím předsedou.

Zasadil se například o přístavbu Sokolovny a jiné. 

Sportu se věnovala celá rodina. Jeho první žena vedla oddíl gymnastiky. Víme, že nacvičovala

celkem na tři spartakiády. V Bečově nad Teplou v jeho stopách pokračoval i syn

Sláva Bydžovský, který založil místní oddíl stolního tenisu TJ Slavoj. Jako hráč, posléze

jako trenér a funkcionář do poslední chvíle figuroval u místního nohejbalového oddílu.

Syn S.Bydžovský zemřel v roce 2013.


V sedmdesátých letech se Bohuslav B. přestěhoval za prací do našeho města. Pracoval v

Chemických závodech ČSSP s.p., přidružené pracoviště Horní Slavkvov, jako vedoucí

pracovník MTZ.

Fotbalová krev v něm kolovala dále. Několik let byl ještě aktivním hráčem.

Později pracoval už jen jako funkcionář. Z této pozice rozvíjel fotbal, nejen mužský, ale i ženský

a mládežnický. Viditelně se zasadil o rozvoj areálu Spartaku Horní Slavkov v podobě

výstavby objektu šaten, tribuny a přidružených objektů za finanční a materiální podpory

místního závodu Stasis s.p.. Dále pak za jeho působení proběhla výstavba hlavní travnaté plochy

za přispění Chemického závodu ČSSP s.p.. V tomto období  vzrostl  počet členů TJ.

Konkrétně v roce 1975 o 300 %, celkem na 400 členů. V té době byly samozřejmostí výroční 

a členské schůze. Nezůstávalo jen u nich. Pořádali také zábavy, karnevaly a již zminěné

nácviky na spartakiády apod..

            Výroční schůze oddílu kopané Spartak Horní Slavkov.

    zleva - Hanzlíček, Hanuš, Kolařík, Bydžovský, Mančal, Červenka

         

            sedící zleva - Hanzlíček, Čečák, FRANTIšEK PLáNIčKA


U chodu oddílu vydržel aktivně až do svého úmrtí 26.2.1988. 

Vzhledem k tomu, že není již moc pamětníků, nelze detailně popsat vše, o co se pan

Bydžovský zasloužil.

Pro dokreslení doby si můžete na uvedeném odkazu přečíst úryvky z

Kroniky Města Horní Slavkov .

Odkaz na úryvky z kroniky Města Horní Slavkov - zde

Kronika Města Horní Slavkov - rok 1966

Kronika Města Horní Slavkov - rok 1967

Za zásluhy o sport , byla panu Bohuslavu Bydžovskému

vyhotovena pamětní deska. Ta je umístěna ve vstupní hale  místního Muzea ve starém městě.


          B.Bydžovský v H.Slavkově na Fotbale

Horní řada - první zleva - B.Bydžovský - Dukelský závod

        A-mužstvo - NDR - rok 1977 - horní řada - první zleva

             A-mužstvo - NDR - rok 1977 - horní řada - druhý zleva


p.Špiřík přijímá Porcelánový míč od B.Bydžovského          

Oceníme doplnění na tel. 737 226 489