Soupiska

Budilová Ivana

Čonková Denisa

Gančevová Michaela

Husak Alena

Lorencová Eva

Martínková Marie

Šípová Anna

Švojgarová Jana

Tejralová Ivana

Václavíková Soňa

Bejček Jiří

Kačír Jiří

Laslop Robert

Orosz Jan

Pivoda Miroslav

Pumpr Jaroslav

Rončka Jiří

Ruta Slavomír

Tejral Pavel

Václavík Jiří