Provozní řád areálu Tenis

pro rok 2018  

1.    Vstup do
areálu je zcela volný pro každého, kdo si chce zahrát tenis nebo se jen podívat
na hru. 

2.    Při příchodu
na tenisové kurty se zájemce o hru ohlásí u správce areálu, který mu nabídne
volný dvorec. V případě nepřítomnosti správce se dvorce obsazují směrem od
budov bytové zástavby, dvorec č. 4 atd.

 3.    Na hrací
plochu je vstup možný jen ve sportovní obuvi určené pro tenis. Oděv hráče není
barevně nijak omezen, ale funkčně to musí být oděv sportovní, nikoliv jen pro
volný čas. Hra bez horní části oděvu se nedoporučuje.

 4.    Příchod a
odchod na jednotlivá hřiště nesmí nijak omezovat hráče na ostatních dvorcích
(vždy jen při přerušené hře).

 5.    Každý hráč
se na dvorci chová tak, aby nerušil ostatní hráče v areálu nebo dokonce
obyvatele přilehlých domů.

 6.    Areál je
provozován v průběhu celého týdne v době od 8 hod. - do 21 hod. pokud není uzavřen pro
předcházející déšť -technické problémy.

7.    V průběhu
pracovního týdne jsou děti do 15 let povinny uvolnit po 17 hodině dvorec
dospělým, pokud jsou všechny dvorce obsazeny. Toto pravidlo neplatí
v sobotu a neděli.

 8.    Při teplém a
suchém počasí je nutno před zahájením hry celý dvorec důkladně pokropit aby
nedocházelo k ničení povrchu hřiště! Všichni hráči jsou povinni po
skončení hry uvést celou plochu použitého hřiště do původního stavu (srovnat
veškeré nerovnosti a zamést povrch sítí nebo koštětem) nářadím, které je
v areálu k dispozici.

9.    V době
plně obsazených dvorců, jsou všichni hráči povinni uvolnit dvorec dalším
zájemcům o hru, vždy po 90 minutách hry.

Tyto pravidla odsouhlasil výbor tenisového oddílu.

                                                    Za výbor Jaroslav Pufler a Pavel Prágr.