Dotace 2023

Národní sportovní agentura nám poskytla dotaci z programu ,,Můj klub 2023" ve výši
 
273.504,00 Kč.
 
 
Ze strany Města Horní Slavkov nám byla v roce 2023 poskytnuta dotace na celoroční
činnost ve výši 450.000,00 Kč a příspěvek na Ples sportovců ve výši 10.000,00 Kč.
 
Z programu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
nám byla v roce 2023 poskytnuta dotace ve výši 99.000,00. Kč

Dotace 2022

Národní sportovní agentura nám v roce 2022 poskytla dvě dotace, z programu "Můj klub" ve výši 152.370,00 Kč a z programu "Provoz a údržba" ve výši 90.000,00 Kč.

Dotace 2022

Ze strany Města Horní Slavkov nám byla v roce 2022 poskytnuta dotace na celoroční činnost ve výši 390.000,00 Kč a příspěvek na Ples sportovců ve výši 20.000,00 Kč.

Dotace 2022

Z programu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení nám byla poskytnuta dotace ve výši 45.890,00. Kč

 

Dotace 2021

 

Ze strany Města Horní Slavkov, nám v roce 2021 byla poskytnuta dotace na celoroční činnost ve výši 

390.000,00 Kč

 

 

Dotace 2021

Z rozpočtu Karlovarského kraje nám v roce 2021 byla poskytnuta dotace na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení ve výši 48.000,00 Kč

                                              

                            

 

Dotace 2020

                                       
Ze strany MŠMT nám byla v roce 2020 poskytnuta dotace na základě programu ,,Můj klub" ve výši 200.000,00 Kč, určená na podporu aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let a na provoz, údržbu a opravy sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.
 

Dotace 2020

 

Ze strany Města Horní Slavkov, nám v roce 2020 byla poskytnuta dotace na celoroční činnost ve výši 

390.000,00 Kč

 

ze strany Krajského úřadu nám v roce 2020, byla poskytnuta dotace na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení ve výši 52.000,00 Kč.

                                 

                                   Dotace 2019

                                     

Ze strany MŠMT nám byla v roce 2019 poskytnuta dotace na základě programu ,,Můj klub" ve výši 150.000,00 Kč, určená na podporu aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let a na provoz, údržbu a opravy sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

                                  

Ze strany Města Horní Slavkov, nám v roce 2019 byla poskytnuta dotace na celoroční činnost ve výši 

390.000,00 Kč

Dotace 2018

Ze strany Města Horní Slavkov, nám v roce 2018 byla poskytnuta dotace na celoroční činnost ve výši 

390.000,00 Kč a dotaca ve výši 354.000,00 Kč na "Vnitřní úpravy budovy šaten a vybudování přístupových chodníčků"

Ze strany MŠMT byla v roce 2018 poskytnuta dotace na základě Programu Můj klub, ve výši 100.000,00 Kč, určený na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

Dotace - zateplení a stavební úpravy kabin

 

V roce 2017 nám Město Horní Slavkov poskytlo příspěvek z rozpočtu města ve výši 2.468.771,00 Kč na 

    zateplení budovy kabin na fotbalovém hřišti. Stavba byla zkolaudována 18. ledna 2018.

    V roce 2018 pokračujeme opět za finanční podpory Města na vnitřních úpravách budovy (nové výmalby, dlažby ).

Dotace - provozní náklady

V roce 2017 nám byla poskytnuta dotace ve výši 50.000,00 Kč (rozhodnutí č. 502017_8_1481) 

     z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zabezpečení sportování, pohybové a tělovýchovné       

     činnosti dětí a mládeže. Tyto finanční prostředky jsme použili na úhrady startovného a faktur za dopravu

     na mistrovská utkání starších a mladších žáků.

Dotace - tribuna

        

V roce 2017 byla naší tělovýchovné jednotě poskytnuta dotace

 od Karlovarského kraje na opravu střechy tribuny.V letošním

roce budeme usilovat o získání dalších finančních prostředků,

abychom mohli pokračovat v opravách areálu.