Výzva pro pamětníky - Bohuslav Bydžovský

02.09.2018 10:32

Hledáme jakékoliv informace, fotky, kontakty na slavkovského
sportovního a fotbalového funkcionáře pana Bydžovského. Je to osoba, která se
výrazně podílela na rozvoji sportu, převážně
pak oddílu fotbalu v šedesátých a sedmdesátých letech.

Veškeré poznatky směřujte na : Kcepicka@cpoj.cz, 737 226 489

Děkujeme !

p.Bydžovský jako funkcionář - horní řada, první zleva