Inzerát - správce areálu TJ Spartak

08.03.2019 10:13

Zájemci se hlašte na :

Martina Hadravská - sekretář a ekonom
Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov, z.s.
Sportovní 868
357 31 Horní Slavkov
IČ: 18248209
tel. 602 176 342

Požadavky:

Hrací plocha - údržba /sekání, úklid a kropení/, příprava na utkání /lajnování, umístění praporků, sítí branek a příprava hrací plochy pro přípravky - vyznačení, umístění branek/

Budova - úklid, drobná údržba

Areál - úklid, sekání, drobná údržba

Sportovní činnost - výdej a příjem pomůcek pro trénování, praní dresů, zajištění nápojů /soupeři, rozhodčí/, příprava šaten na utkání a tréninky /pro všechny oddíly TJ, které mají hrací plochy v areálu/, příprava míčů na utkání a tréninky /dofouknutí míčů/, příprava šatny pro rozhodčí, zapnutí a vypnutí časomíry při domácím utkání.

Vícepráce - zadává určený člen výboru TJ. Kontrolu prování zadavatel a potvrdí ji do výkazu víceprací. Měsíční výkaz víceprací potvrzuje svým podpisem určený člen výboru TJ.