Dotace 2018

30.01.2019 08:02

Ze strany Města Horní Slavkov, nám v roce 2018 byla poskytnuta dotace na celoroční činnost ve výši 

390.000,00 Kč a dotaca ve výši 354.000,00 Kč na "Vnitřní úpravy budovy šaten a vybudování přístupových chodníčků"